TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE VÂNZARE

APLICABILE VÂNZĂRILOR CĂTRE CONSUMATORI - B - C
Data actualizării: 1 ianuarie 2024

ARTICOLUL 1: DOMENIUL DE APLICARE

Termenii și condițiile prezente reglementează în mod strict toate vânzările efectuate în Franța de către BLEU JOUR, așa cum este identificat în partea de jos a paginii, către Client, așa cum este definit mai jos.

BLEU JOUR și Clientul sunt denumite în continuare, în mod individual, o "Parte" și, împreună, "Părțile".

Orice comandă plasată la BLEU JOUR implică faptul că Clientul a citit și a acceptat acești Termeni și Condiții. Acceptarea de către Client a prezentelor Condiții Generale este evidențiată prin faptul că bifează căsuța de lângă cuvintele "Am citit Condițiile Generale de Vânzare și le accept fără rezerve". (Citiți Termenii și condițiile generale de vânzare)" atunci când își plasează comanda și după ce verifică rezumatul comenzii sale.

Aceste condiții generale de vânzare reglementează toate etapele vânzării, de la plasarea comenzii până la garantarea produselor comandate, inclusiv plata, livrarea și retragerea de către client.

BLEU JOUR își rezervă dreptul de a modifica sau de a adapta acești Termeni și condiții în orice moment și fără notificare prealabilă, în special pentru a le alinia la dispozițiile legale și de reglementare. Termenii și condițiile generale aplicabile fiecărei comenzi sunt cele în vigoare în ziua validării finale a comenzii de către Client.

 

ARTICOLUL 2: DEFINIȚII

"Client" se referă la orice persoană fizică majoră capabilă să încheie un contract și care se califică drept consumator în sensul Codului francez al consumatorului, adică orice persoană fizică care acționează în scopuri care nu intră în cadrul activității sale comerciale, industriale, artizanale, liberale sau agricole.

"Comandă" se referă la orice ofertă a Clientului de a achiziționa orice Produs oferit de BLEU JOUR pe site-ul său de internet sau prin orice alt mijloc, inclusiv prin contact direct cu departamentul de vânzări al BLEU JOUR.

"Cont" se referă la contul de Client utilizat pentru a plasa Comenzi pentru Produsele oferite spre vânzare pe Site.

"Livrare" înseamnă predarea Produselor comandate fie Clientului, fie unei terțe părți desemnate de Client, fie transportatorului desemnat de Client.

"Produs" se referă la toate articolele și accesoriile vândute de BLEU JOUR pe site-ul său de internet.

"Site web" se referă la infrastructura dezvoltată de BLEU JOUR și accesibilă la https://www.bleujour.com.

 

ARTICOLUL 3: COMENZI

3.1 Comandarea pe site-ul web

Descrierea produsului

Caracteristicile esențiale ale produsului sunt indicate în "fișa de produs" a acestuia. BLEU JOUR își rezervă dreptul de a modifica sau de a șterge aceste informații după cum consideră necesar, în funcție de evoluția gamei sale de produse, de caracteristicile produselor pe care le oferă spre vânzare și de stocurile sale.

Disponibilitatea produselor este garantată din momentul în care comanda este confirmată. Clientul este informat că este posibil ca un Produs selectat să nu mai fie disponibil în momentul confirmării din cauza unei comenzi concomitente de la o terță parte. Într-un astfel de caz, nu va fi posibilă confirmarea comenzii pentru Produsul în cauză.

Indisponibilitatea unui produs este afișată pe pagina "Produs" a acestuia.

Creați un cont

Pentru a plasa o comandă pe Site-ul Internet BLEU JOUR, Clientul trebuie mai întâi să își creeze un cont. În acest scop, Clientul trebuie să completeze formularul cu informații care să îi permită identificarea și, în special, numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare și de livrare, precum și parola pe care a ales-o.

Pentru a finaliza crearea contului lor, clienții trebuie să accepte termenii și condițiile de utilizare și să citească politica de confidențialitate a site-ului.

Parola este personală și confidențială. Clientul este în întregime responsabil pentru utilizarea și păstrarea parolei sale. Clientul se angajează să facă tot ce-i stă în putință pentru a-și păstra secretă parola și a nu o divulga. Pentru a păstra caracterul confidențial al parolei, clientul este invitat să se deconecteze de pe site la sfârșitul fiecărei comenzi.

BLEU JOUR trebuie să fie notificat imediat în scris despre orice pierdere sau divulgare neintenționată de informații care ar putea permite unei terțe părți să ia cunoștință de parola unui client, astfel încât BLEU JOUR să poată proceda la schimbarea identificatorului și/sau a parolei. BLEU JOUR nu poate fi tras la răspundere pentru niciun fel de daune rezultate din pierderea sau divulgarea parolei unui client.

În cazul în care Clientul își uită parola, trebuie să indice acest lucru în secțiunea "Ați uitat parola?"; acesta va primi apoi un e-mail pentru resetarea parolei la adresa de e-mail indicată în detaliile Contului.

Etapele preluării comenzii

Clientul poate plasa comenzi pe baza referințelor produselor disponibile pe site-ul web BLEU JOUR.

Fiecare dintre produsele disponibile pe site-ul BLEU JOUR face obiectul unei fișe de produs însoțită de fotografii, care indică principalele caracteristici tehnice ale produselor oferite. Vizualitatea Produsului fiind susceptibilă de a fi diferită de prezentarea oferită, fotografiile prezente pe Fișele de produs au un caracter ilustrativ, doar descrierea tehnică având un caracter contractual.

Dintre referințele disponibile pe site-ul BLEU JOUR, Clientul selectează produsele pe care dorește să le achiziționeze, făcând clic pe butonul "Comandă".

În toate etapele procesului de comandă, clienții pot vizualiza și modifica conținutul comenzii lor făcând clic pe butonul "Coșul meu".

După ce Clientul a ales produsele pe care dorește să le cumpere și a verificat conținutul comenzii sale, acesta poate finaliza comanda făcând clic pe butonul "Finalizez comanda".

Pentru a valida Comanda, Clienții trebuie să se conecteze la contul lor folosind adresa de e-mail și parola lor.

Pentru a finaliza și valida comanda, Clientul trebuie, după ce a verificat rezumatul comenzii sale, apoi a consultat și a acceptat prezentele Condiții generale, să introducă informațiile necesare pentru plată.

Comanda este considerată definitivă și obligatorie pentru părți numai după ce a fost validată, inclusiv plata de către client. Până la validarea definitivă a comenzii, clientul poate renunța la aceasta sau o poate modifica în orice moment.

Odată ce Clientul a validat Comanda sa, aceasta este înregistrată de BLEU JOUR. Un e-mail de confirmare este apoi trimis pe adresa Clientului. E-mailul de confirmare rezumă toate informațiile referitoare la comandă.

3.2 Comenzi prin telefon

Clienții care preferă să își plaseze comenzile prin intermediul Serviciului Clienți trebuie să contacteze BLEU JOUR la numărul de telefon 09 81 07 00 00 00.

Odată ce comanda a fost trimisă, Serviciul Clienți va solicita - numai prin telefon - informațiile necesare pentru a permite plata comenzii. Niciun detaliu bancar nu trebuie să fie trimis Serviciului Clienți prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact.

Detaliile comenzii și termenii și condițiile acesteia sunt trimise clientului prin e-mail fără întârziere.

3.3. Urmărirea ordinului

Orice modificare a unei comenzi după validarea acesteia de către Client necesită acordul prealabil scris al BLEU JOUR, care poate fi obligat să revizuiască în consecință prețul și termenele de livrare convenite inițial, dacă este necesar.

Sub rezerva informării Clientului în cauză în cel mai scurt timp posibil, BLEU JOUR își rezervă dreptul de a refuza orice Comandă din motive legitime și, mai ales :

- în cazul în care cantitățile de produse comandate sunt anormal de mari pentru cumpărătorii care sunt consumatori;

- în cazul în care comanda este plasată de un client care nu a plătit integral o comandă anterioară sau cu care este în curs un litigiu de orice fel;

- în cazul în care livrarea este solicitată la o altă adresă decât cea specificată ca fiind locul de reședință al Clientului, pentru a evita orice fraudă.

Orice comandă plasată cu rea-credință, orice fraudă sau tentativă de fraudă sau orice incident care implică plata unei comenzi poate duce la ștergerea și/sau dezactivarea contului în cauză și/sau la respingerea comenzii.

3.4. Precomandă

Anumite Produse pot fi prezentate pe Site-ul web ca parte a unei comunicări de pre-vânzare. Clienții își pot exprima apoi interesul prin selectarea produsului.

Acest lucru nu va avea ca rezultat faptul că produsul în cauză va fi comandat, dar clientul va fi informat de îndată ce produsul este disponibil și va fi responsabil pentru plasarea comenzii dacă este în continuare interesat.

 

ARTICOLUL 4: DREPTUL DE RETRAGERE

În conformitate cu articolele L.221-18 și următoarele din Codul francez al consumatorului, clienții au dreptul de a se retrage din comenzile lor în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la livrare.

În cazul în care acest termen expiră sâmbăta, duminica sau într-o zi de sărbătoare legală, acesta se prelungește până în următoarea zi lucrătoare.

În conformitate cu articolul L.221-28 din Codul francez al consumatorului, Clientul nu își poate exercita dreptul de retragere pentru anumite Produse, din cauza personalizării acestora sau, în cazul programelor informatice, odată ce acestea au fost desigilate. În orice caz, aceste Produse vor fi identificate în mod specific în momentul rezumatului comenzii.

În cazul exercitării dreptului de retragere, Clientul poate fi considerat responsabil în cazul deprecierii produsului ca urmare a unei manipulări diferite de cea necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și buna funcționare a produsului.

În special, clientul se angajează să acorde o atenție deosebită ambalajului produsului returnat. Orice Produs returnat trebuie să fi fost protejat și ambalat în cutia și cutia de carton originale și trebuie să fie însoțit de toate accesoriile prezente în momentul deschiderii pachetului, cum ar fi, dacă este cazul, în funcție de natura Produsului: alimentatorul de rețea, manualul de instalare, șurubelnițele, cârpele de curățare etc.

În cazul în care produsul returnat a fost deteriorat, BLEU JOUR își rezervă dreptul de a deduce costurile de reparație din suma care urmează să fie re-creditată clientului.

În scopuri administrative, returnarea Produselor în urma retragerii trebuie să se efectueze în conformitate cu următoarele proceduri:

- Imprimarea de către Client a e-mailului trimis de BLEU JOUR ca bon de retur și a etichetei transportatorului;

- Puneți cutia (cutiile) originală (originale) în cutia de transport, bonul de retur BLEU JOUR și factura de cumpărare originală;

- Închiderea sigură a cutiei de expediere.

Clientul are la dispoziție un termen maxim de paisprezece (14) zile de la data la care a indicat că dorește să își exercite dreptul de retragere pentru a returna produsele.

BLEU JOUR va proceda la rambursare cel târziu în termen de paisprezece (14) zile de la data primirii produsului sau de la data dovezii de expediere a produsului, în funcție de care dintre acestea este prima.

BLEU JOUR va utiliza aceeași metodă de plată pe care Clientul a folosit-o pentru comanda inițială, cu excepția cazului în care Clientul solicită în mod expres o metodă diferită.

În conformitate cu articolul L.221-23 din Codul francez al consumatorului, Clientul va suporta costul direct al returnării produsului (produselor) achiziționat(e).

 

ARTICOLUL 5: PREȚURI

Prețurile afișate pe fișele produselor sunt exprimate în euro, inclusiv toate taxele aplicabile în Franța continentală, dar fără costurile de livrare. Costurile de livrare sunt calculate automat pentru fiecare Comandă și sunt afișate în rezumatul comenzii înainte de confirmarea finală.

Orice comandă livrată în afara Franței metropolitane poate fi supusă oricăror taxe locale, taxe vamale, taxe de andocare și taxe de vămuire la momentul livrării. Clientul este responsabil pentru plata acestor taxe. Este responsabilitatea Clientului să contacteze autoritățile competente din țara de livrare în acest scop.

BLEU JOUR își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment și fără notificare prealabilă. BLEU JOUR își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment. BLEU JOUR poate, de asemenea, să repercuteze asupra prețului de vânzare al produselor orice impozit sau contribuție nouă, în creștere sau în scădere, care este creat sau modificat.

Cu toate acestea, prețul facturat și plătibil de către Client va fi cel în vigoare la data validării finale a comenzii. Prețul care trebuie plătit nu poate fi modificat după validarea comenzii de către Client.

 

ARTICOLUL 6: PLATA

Suma totală (inclusiv costurile de livrare) a comenzii este indicată în rezumatul comenzii, așa cum a fost validată de către Client și plătită de către Client în timpul etapei de plată, precum și în e-mailul de rezumat trimis Clientului.

Clienții își pot plăti comenzile prin următoarele metode:

Prin card de credit :

BLEU JOUR acceptă cardurile bancare franceze CB și Visa, precum și cardurile bancare internaționale Eurocard, Mastercard și American Express. Toate celelalte carduri vor fi refuzate.

Procesul de plată este protejat de protocolul 3-D Secure. 3-D Secure este un protocol de plată securizat pe internet. Implementat sub denumirile comerciale Verified By Visa și MasterCard SecureCode, 3-D Secure a fost dezvoltat de Visa și Mastercard pentru a permite comercianților să limiteze riscurile de fraudă pe internet.

Internet, legat de încercările de furt de identitate. Acest lucru presupune să se asigure că cardul este utilizat de titularul autentic al cardului de fiecare dată când se efectuează o plată online.

Prin cont Paypal: Clientul este invitat să consulte site-ul Paypal.fr pentru a afla cum funcționează această metodă de plată.

Prin criptomonedă și platforma partenerului nostru UTRUST :

Pentru mai multe informații despre aceste metode de plată, vă rugăm să vizitați site-ul web al partenerului nostru https://utrust.com.

În conformitate cu reglementările în vigoare, BLEU JOUR nu stochează date bancare referitoare la Client. Numai operatorul terminalului de plată al BLEU JOUR, banca CIC, are acces la aceste informații. Prin urmare, este responsabilitatea Clientului să salveze și să tipărească certificatul de plată pentru a păstra detaliile bancare ale tranzacției.

Clientul are opțiunea de a accepta transmiterea facturilor prin mijloace electronice în setările contului său. Facturile electronice vor fi puse la dispoziție în format .pdf în zona "Contul dumneavoastră". Pentru fiecare Comandă, în e-mailul de confirmare a expedierii se va indica faptul că factura electronică a fost pusă la dispoziție. În orice moment, Clientul poate face o cerere către Serviciul Clienți pentru a primi o copie pe hârtie a facturii.

 

ARTICOLUL 7: LIVRARE

Livrare în Franța :

Livrările se efectuează la adresa de domiciliu a Clientului sau la adresa indicată în mod expres de către Client în momentul plasării comenzii.

Locul și data livrării produsului (produselor) sunt specificate în Confirmarea comenzii.

Cu excepția cazurilor de forță majoră, în cazul în care termenul menționat mai sus este depășit și după ce a fost trimisă o notificare oficială prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail pentru livrare într-un termen rezonabil și nu mai târziu de treizeci (30) de zile de la încheierea contractului privind Comanda, Clientul va avea opțiunea, în aceleași condiții, de a rezilia contractul și de a solicita rambursarea prețului plătit, cu excepția cazului în care livrarea a avut loc între timp.

BLEU JOUR va rambursa toate sumele plătite în termen de paisprezece (14) zile de la soluționarea comenzii.

Livrare în afara Franței :

Este responsabilitatea clientului să verifice cu autoritățile locale din țara sa orice restricții privind importul sau utilizarea produselor sau serviciilor pe care intenționează să le comande.

Clientul este informat că livrările transfrontaliere pot fi deschise și inspectate de către autoritățile vamale.

La primirea Produselor, Clientul trebuie să verifice starea ambalajului, numărul și conținutul pachetului (pachetelor) și starea Produselor. În consecință, orice anomalie

privind livrarea (deteriorări, produse lipsă față de nota de livrare, ambalaje deteriorate, produse rupte etc.) trebuie să fie notate de către client sub formă de rezerve scrise de mână, clare, precise și complete, pe nota de livrare și/sau pe nota de transport, în prezența transportatorului.

Clientul trebuie să confirme, în același timp cu emiterea rezervelor, anomalia prin trimiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire către transportator în termen de trei zile de la livrare, pentru a confirma plângerile menționate.

O copie a acestei scrisori, împreună cu o copie a avizului de livrare și/sau a notei de transport care conține rezervările, trebuie să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la BLEU JOUR în cel mai scurt timp posibil, în vederea procesării.

BLEU JOUR informează Clientul că Produsele pot conține tehnologie și software care fac obiectul legilor de control al exporturilor din Statele Unite și din Uniunea Europeană și al legilor din țara în care sunt livrate sau utilizate. În conformitate cu aceste legi, Produsele nu pot fi vândute, închiriate sau transferate către utilizatori sau țări care fac obiectul unor restricții.

 

ARTICOLUL 8: GARANȚIA PRODUSULUI

8.1. Garanții juridice

Independent de orice garanție comercială acordată în alt mod, BLEU JOUR este obligat să respecte garanția legală de conformitate în condițiile articolelor L.217-4 - L.217-12 din Codul francez al consumului și garanția viciilor ascunse din Codul civil francez în condițiile articolelor 1641 - 1648 și 2232 din Codul civil francez.

În cadrul garanției legale, consumatorul: - dispune de un termen de doi ani de la data livrării bunului pentru a acționa; - poate alege între repararea sau înlocuirea bunului, în condițiile de cost prevăzute la articolul L. 211-9 din Codul francez al consumului; - nu este obligat să dovedească existența unui defect de conformitate al bunului în cele douăzeci și patru de luni de la livrarea bunului. Garanția legală de conformitate se aplică independent de orice garanție comercială care ar fi putut fi acordată. Consumatorul poate decide să invoce garanția împotriva viciilor ascunse ale bunurilor vândute, astfel cum este definită la articolul 1641 din Codul civil francez. În acest caz, consumatorul poate alege între rezilierea vânzării sau reducerea prețului de vânzare în conformitate cu articolul 1644 din Codul civil francez.

Articolul L.217-4 din Codul consumului :

"Vânzătorul trebuie să livreze bunurile în conformitate cu contractul și răspunde pentru orice lipsă de conformitate la momentul livrării.

De asemenea, acesta este răspunzător pentru orice neconformitate care rezultă din ambalaj, instrucțiunile de asamblare și instalare, atunci când aceasta din urmă a fost făcută sub responsabilitatea sa în temeiul contractului sau a fost efectuată sub responsabilitatea sa.".

Articolul L.217-5 din Codul consumului :

"Proprietatea este conformă cu contractul:

1° Dacă este adecvat pentru utilizarea obișnuită a unor produse similare și, în caz afirmativ, dacă este adecvat :

în cazul în care corespunde descrierii date de vânzător și are calitățile pe care vânzătorul le-a prezentat cumpărătorului sub forma unui eșantion sau a unui model;

are calitățile la care un cumpărător se poate aștepta în mod legitim, având în vedere declarațiile publice făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special în publicitate sau pe etichetă.

2° Sau să aibă caracteristicile definite de comun acord între părți sau să fie adecvate pentru orice utilizare specială solicitată de cumpărător, adusă la cunoștința vânzătorului și acceptată de acesta din urmă.

Articolul L.217-12 din Codul francez al consumului :

"Orice acțiune rezultată din neconformitate se prescrie în termen de doi ani de la data livrării bunurilor.

Articolul L.217-16 din Codul francez al consumului :

"În cazul în care cumpărătorul solicită vânzătorului, în timpul perioadei de garanție comercială care i-a fost acordată cu ocazia achiziționării sau reparării unui bun mobil, o reparație acoperită de garanție, orice perioadă de imobilizare de cel puțin șapte zile se adaugă la durata garanției care a rămas să curgă.Această perioadă curge de la data cererii de reparație a cumpărătorului sau de la data la care bunul în cauză este pus la dispoziție pentru reparație, în cazul în care este pus la dispoziție după cererea de reparație.

Articolul 1641 din Codul civil:

"Vânzătorul este răspunzător pentru orice viciu al bunurilor vândute care le face improprii pentru destinația lor sau care afectează această destinație într-o asemenea măsură încât cumpărătorul nu le-ar fi cumpărat sau ar fi plătit un preț mai mic pentru ele dacă ar fi fost conștient de viciile respective.

Articolul 1648 alineatul (1) din Codul civil:

"Orice acțiune care decurge din viciile de interdicție trebuie să fie introdusă de cumpărător în termen de doi ani de la descoperirea viciului.

8.2 Garanția contractuală

În plus față de termenii garanțiilor legale menționate mai sus, BLEU JOUR oferă consumatorului o garanție contractuală în conformitate cu următorii termeni și condiții:

- BLEU JOUR garantează conformitatea Produselor în raport cu descrierea acestora și răspunde pentru defectele de conformitate pe durata specificată pentru fiecare Produs.

- Obligațiile de garanție ale BLEU JOUR sunt condiționate de utilizarea produselor în conformitate cu scopul pentru care au fost concepute și nu acoperă modificările sau reparațiile efectuate de o terță parte.

- BLEU JOUR nu garantează caracterul adecvat al produsului pentru un anumit scop și nici că produsul va îndeplini alte criterii specifice de performanță decât cele stabilite în descrierea produsului.

- Garanția BLEU JOUR nu acoperă daunele cauzate de o cauză externă, cum ar fi șocurile, umiditatea, supratensiunea electrică, condițiile de mediu ale produsului, cum ar fi expunerea la căldură, praf, reziduuri cum ar fi rumegușul, părul, nicotina etc., instalarea și utilizarea pe o suprafață instabilă sau orice modificare neautorizată a produsului.

- BLEU JOUR repară folosind componente noi sau echivalente, în conformitate cu standardele și obiceiurile din industrie.

- Garanția este oferită în Franța, prin returnarea produsului la BLEU JOUR.

- Garanția nu acoperă piesele adăugate de terți la produsul BLEU JOUR sau orice lucrări de întreținere, reparații sau întreținere efectuate de o terță parte.

BLEU JOUR se obligă să repare și/sau să înlocuiască Produsele în conformitate cu legislația în vigoare, dând prioritate alegerii Clientului, cu excepția cazurilor în care costul acestei alegeri ar fi în mod vădit disproporționat față de cealaltă opțiune, ținând cont de valoarea bunului sau de importanța defectului (articolul L.217-9 din Codul francez al consumului). BLEU JOUR va face tot posibilul pentru a garanta cele mai bune termene de livrare posibile, dar acestea pot varia în funcție de diverși factori, în special de disponibilitatea pieselor și de condițiile de returnare.

Returnarea Produsului către BLEU JOUR trebuie să fie precedată în mod imperativ de primirea de către Client a unui e-mail din partea BLEU JOUR care să conțină referințele de returnare care trebuie indicate în colet. Un retur prematur va împiedica prelucrarea administrativă a returului, din lipsă de referințe, ceea ce este de natură să provoace întârzieri în executarea serviciilor BLEU JOUR asupra Produsului.

Înainte de orice returnare către BLEU JOUR sau înainte de orice intervenție din partea BLEU JOUR, este responsabilitatea Clientului să elimine produsele care nu sunt furnizate de BLEU JOUR și să facă o copie de siguranță a datelor stocate pe Produs.

8.3. Excluderi din garanție

Clientul nu are dreptul la nicio garanție dacă :

- deteriorarea sau defectul este evident (și fără nicio reclamație din partea clientului în condițiile dreptului său de retragere);

- deteriorarea sau defectul este cauzat de transportul produsului atunci când clientul încredințează livrarea produsului unui alt transportator decât cel propus de BLEU JOUR (în conformitate cu articolul L. 216-5 din Codul francez al consumului);

- deteriorarea sau defectul rezultă din utilizarea anormală a produsului de către client;

- Produsul a fost modificat, adaptat sau reparat într-un mod care nu a fost autorizat de către BLEU JOUR.

 

ARTICOLUL 9: RĂSPUNDERE

BLEU JOUR este în mod automat responsabil față de Client pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor care decurg din Comandă.

Cu toate acestea, BLEU JOUR nu va fi considerat responsabil în cazul în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unei obligații este imputabilă fie Clientului, fie faptei imprevizibile și insurmontabile a unui terț la Comandă, sau rezultă dintr-un eveniment de forță majoră, astfel cum este definit de reglementările și jurisprudența instanțelor franceze.

Prin urmare, BLEU JOUR nu este răspunzător pentru niciun fel de daune de orice fel, materiale sau imateriale, directe sau indirecte, care ar putea rezulta din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din orice adaptare sau modificare efectuată la inițiativa exclusivă a clientului.

Clientul este singurul responsabil pentru utilizarea și exploatarea produsului comandat. BLEU JOUR nu poate fi considerat responsabil în cazul încălcării legislației sau a drepturilor terților în contextul unei astfel de utilizări și exploatări.

 

ARTICOLUL 10: SOFTWARE

10.1. Sistemul de operare

Cu excepția cazului în care Clientul solicită în mod expres acest lucru în momentul comenzii, BLEU JOUR furnizează în mod implicit un Produs pe care este preinstalat un sistem de operare în condițiile din fișa produsului. Acest sistem de operare este proprietatea unui editor terț și face obiectul unei licențe pe care Clientul trebuie să o accepte în momentul instalării.

Deoarece BLEU JOUR nu este editorul acestui sistem de operare, nu îl garantează și este responsabilitatea Clientului, în caz de dificultate, să contacteze direct editorul acestui sistem de operare.

BLEU JOUR nu poate fi tras la răspundere în cazul în care sistemul de operare este utilizat de către Client în afara teritoriului acoperit de licență.

10.2. Software și pachete software

În același mod, orice software sau pachet software furnizat Clientului de către BLEU JOUR în momentul vânzării Produsului este și rămâne proprietatea editorului respectivului software sau pachet software. Utilizarea este reglementată de contractul de licență încheiat între Client și editor.

BLEU JOUR nu poate oferi nicio garanție în ceea ce privește software-ul sau pachetul de software în cauză și nu poate fi în niciun fel răspunzător în această privință, cu excepția cazului în care se produce o modificare a suportului pentru care este responsabil.

BLEU JOUR nu poate fi tras la răspundere în cazul în care software-ul sau pachetul software este utilizat de către clientul final în afara teritoriului acoperit de licență.

Clientul trebuie să verifice dacă software-ul sau pachetul de software este compatibil cu toate celelalte elemente pe care le-a achiziționat sau intenționează să le achiziționeze pentru a asigura buna funcționare a ansamblului. În acest scop, Clientul poate contacta serviciul de relații cu clienții BLEU JOUR la numărul de telefon 09 81 07 00 00.

 

ARTICOLUL 11: PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi legate de Site-ul web și/sau de Produse, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, desenele și modelele, drepturile asupra bazelor de date, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi, sunt și rămân proprietatea exclusivă a BLEU JOUR și, pentru tehnologiile licențiate, a autorilor și/sau proprietarilor acestora.

În conformitate cu și în limitele dispozițiilor articolului L.342-1 din Codul francez al proprietății intelectuale, BLEU JOUR interzice extragerea sau reutilizarea totală sau parțială a conținutului site-ului său.

Clientul recunoaște existența unor astfel de drepturi de proprietate și de proprietate intelectuală și nu va întreprinde nicio acțiune pentru a încălca, limita sau restricționa în vreun fel proprietatea sau drepturile BLEU JOUR în legătură cu site-ul web și/sau produsele.

În cazul în care Clientul dorește să utilizeze și/sau să distribuie date, informații și/sau conținut de pe Site sau de pe Produsele oferite într-un alt context, acesta trebuie să trimită mai întâi o cerere scrisă la adresa sediului social al BLEU JOUR sau prin e-mail la contact@bleujour.com.

Clientul este de acord să nu utilizeze site-ul web în scopuri comerciale, să nu închirieze, să împrumute, să vândă, să publice, să ofere o licență sau o sublicență, să distribuie, să cedeze sau să transfere în vreun fel, în totalitate sau parțial, site-ul web către o terță parte, indiferent de natura acesteia, fără autorizația expresă, scrisă și prealabilă a BLEU JOUR, care poate fi supusă unei contraprestații financiare.

 

ARTICOLUL 12: FORȚĂ MAJORĂ

Evenimentele de forță majoră sunt cele care sunt independente, imprevizibile și irezistibile pentru părți. Părțile nu pot fi considerate responsabile pentru astfel de evenimente. Sunt considerate evenimente de forță majoră, în special, următoarele: grevele, actele de terorism, războiul, problemele care afectează furnizorii, transportul sau producția, fluctuațiile cursurilor de schimb valutar, actele autorităților publice și catastrofele naturale.

Cazurile de forță majoră sunt, de asemenea, considerate în mod expres ca fiind cele acceptate în mod obișnuit de jurisprudența curților și tribunalelor franceze.

 

ARTICOLUL 13: PROTECȚIA DATELOR

BLEU JOUR se angajează să respecte viața privată a Clientului, precum și securitatea și confidențialitatea datelor și informațiilor care îi sunt comunicate de către Client.

În contextul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal, BLEU JOUR pune la dispoziția Clientului toate informațiile referitoare la condițiile de prelucrare a acestor date și la drepturile de care dispune Clientul în secțiunea specifică "Politica de confidențialitate" la următoarea adresă: https://www.bleujour.com/pdc/.

Ca o reamintire, Clientul are :

- dreptul de a avea acces la toate datele cu caracter personal care sunt prelucrate;

- dreptul de a solicita rectificarea;

- dreptul de a solicita ștergerea acestora ;

- dreptul de a solicita o limitare ;

- dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de prospectare și/sau statistice;

- dreptul de a defini directive privind conservarea, ștergerea și comunicarea datelor cu caracter personal după decesul său;

- dreptul de a depune o plângere la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

 

ARTICOLUL 14: DISPOZIȚII GENERALE

În cazul în care una dintre clauzele prezentelor condiții generale sau o parte a acestora se dovedește a fi nulă și neavenită în raport cu un regulament, o lege în vigoare sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești devenite definitive, aceasta va fi considerată nescrisă, dar nu va atrage nulitatea condițiilor generale în ansamblul lor și nici a clauzei în cauză doar parțial.

Faptul că una sau alta dintre părți nu a solicitat, temporar sau permanent, aplicarea unei prevederi din prezentele condiții generale nu poate fi considerat ca o renunțare la drepturile deținute de partea respectivă.

 

ARTICOLUL 15: MEDIERE

În cazul unui litigiu între părți, Clientul are dreptul de a recurge, în mod gratuit, la un mediator al consumatorilor în vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă cu BLEU JOUR. În acest sens, BLEU JOUR garantează Clientului recursul efectiv la un sistem de mediere a consumatorilor.

În mod implicit, BLEU JOUR oferă Clientului posibilitatea de a recurge la următorul mediator pentru consumatori:

- Numele mediatorului: Maître Christine Valès

- Organizația mediatorului: MEDICYS

- Adresa mediatorului: Toulouse (31)

- Site-ul web al Ombudsmanului: www.medicys.fr

- Persoana de contact a Ombudsmanului: contact@medicys.fr

Părțile convin că litigiul nu poate fi examinat de către mediatorul pentru consumatori dacă :

- Clientul nu justifică faptul că a încercat anterior să rezolve litigiul direct cu BLEU JOUR printr-o reclamație scrisă trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către BLEU JOUR în termen de cincisprezece (15) zile de la livrarea produsului;

- cererea este în mod vădit nefondată sau abuzivă ;

- litigiul a fost deja examinat sau este în curs de examinare de către un alt mediator sau de către o instanță;

- Clientul a depus cererea la mediator după mai mult de un (1) an de la depunerea plângerii sale scrise la BLEU JOUR;

- litigiul nu intră în sfera de competență a mediatorului.

 

ARTICOLUL 16: LEGEA APLICABILĂ ȘI LITIGII

Prezentele condiții generale și orice relații contractuale care decurg din acestea sunt guvernate de legislația franceză.

În absența unei soluții amiabile între acestea, în special prin mediere, instanțele competente pot fi sesizate de partea cea mai diligentă.

Coș
Înapoi la începutul paginii