PRIVACYBELEID

DATUM UPDATE: 1 JANUARI 2024

1. Algemeen

De verplichtingen beschreven in dit document vormen de "Privacy Policy" van toepassing en afdwingbaar tussen de gebruiker van de site en BLEU JOUR. Wij weten dat u aandachtig bent voor het gebruik en het delen van uw persoonlijke informatie en wij danken u voor uw vertrouwen in ons om er nauwgezet, met voorzorg en verstandig mee om te gaan.

Door de website bleujour.com te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat BLEU JOUR persoonlijke informatie kan verzamelen, verwerken en gebruiken zoals hieronder gedefinieerd.

2. Je accountgegevens

De website bleujour.com, evenals alle websites die eronder vallen, zijn aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 juni 1978, gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004, onder nummer 180951.

Wij bevestigen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van uw bezoeken en raadplegingen van onze sites en toepassingen strikt vertrouwelijk blijft.

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 (Cf Lexicon), heeft u het recht op toegang, rectificatie en bezwaar tegen de gegevens die BLEU JOUR SARL over u bewaart. U kunt dit recht uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres BLEUJOUR Sarl, Klantendienst, 9, rue Sébastopol, 31000 TOULOUSE. Voor alle informatie over de bescherming van Persoonsgegevens kunt u ook de website van de CNIL raadplegen www.cnil.fr.

Je kunt ook de sectie "mijn account" gebruiken om toegang te krijgen tot de verschillende secties voor het wijzigen, wijzigen van je adressen en nieuwsbrieffrequenties, uitschrijven, verwijderen en sluiten van je account.

In elk geval kan BLEU JOUR nuttige informatie bewaren om de wettelijke boekhoudkundige opvolging te verzekeren, maar zal zich onthouden van elke vorm van commercieel en/of publicitair gebruik van gearchiveerde informatie.

Tot slot herinneren wij u eraan dat u volledig verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk houden van uw account en wachtwoord, voor het beperken van de toegang tot uw computer en, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord.

U moet alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft en u moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord bekend is bij iemand anders of als het wordt gebruikt of waarschijnlijk zal worden gebruikt op een ongeoorloofde manier.

U bent ook verantwoordelijk voor de geldigheid en volledigheid van de informatie die u ons hebt verstrekt en u moet ons onverwijld op de hoogte stellen van wijzigingen in deze informatie.

3. Gegevens verzameld bij registratie

Zodra u zich registreert op onze bleujour.com website, verzamelen wij persoonlijke informatie zoals uw titel, achternaam, voornaam, geboortedatum, huisadres, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord, etc. .....

Alle gegevens die op deze manier worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt om het bestelproces en de klantrelaties soepel te laten verlopen.

De verzamelde gegevens zijn nodig voor de volgende doeleinden:

- De verwerking van bestellingen volgens het door u geselecteerde type levering;

- Om een afspraak te maken, indien nodig;

- Voor het volgen van bestellingen;

- Voor informatie over evenementen en nieuwsbrieven;

- Voor de ontwikkeling van platforms en tools ;

- Fraude bestrijden en leveringen beveiligen;

- Om de weergave van de site en toepassingen te personaliseren volgens uw verwachtingen en voorkeuren;

- Om de klantenservice te verbeteren (dienst na verkoop, enz.).

Voor uw informatie kunnen we uw postgegevens doorgeven aan een of meer serviceproviders om uw bestelling bij u thuis af te leveren of om deze naar een relaypunt te sturen en u een sms te sturen om u te laten weten wanneer deze beschikbaar is.

Als u ons sommige van deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij onze diensten niet volledig leveren.

Je kunt deze informatie op elk gewenst moment wijzigen in het gedeelte "Mijn account" op je bleujour.com pagina.

4. Gegevens die worden verzameld wanneer u betaalt

4.1 Betalingsbeveiliging

Al je transacties, tijdens je aankoop, vinden plaats binnen een strikt kader van vertrouwelijkheid en encryptie dankzij het "Secure Sockets Layer SSL" protocol (Cf Lexicon); met andere woorden, je bankgegevens worden beveiligd door onze bankpartners en komen nooit op onze Site terecht. In het geval van betaling per bankkaart, vindt de betaling plaats tussen u en de CIC bank of een andere bank die daar eventueel in gesubrogeerd is.

In alle beveiligde gebieden waar het URL-adres van onze Site begint met https:// (waarbij de "s" staat voor secure), wordt informatie gecodeerd en dus beschermd voordat deze via het internet wordt overgedragen.

4.2 Het creditcardnummer controleren

Zodra je het betalingsformulier hebt ingevuld en op de knop "Bevestigen" hebt geklikt, wordt er een aantal controles uitgevoerd door onze CIC Bank, of een andere bank die aan haar is gesubrogeerd, om het kaartnummer te valideren en ervoor te zorgen dat het niet is geblokkeerd wegens diefstal, verandering, enz. Deze controle beschermt u tegen misbruik en mogelijke fraude.

Ter informatie: alle bankgegevens zijn versleuteld en worden niet onversleuteld via internet verzonden.

Onze Site maakt ook gebruik van het programma "3D Secure" (zie Woordenlijst) om fraude tegen te gaan. Tijdens een online betaling kan u worden gevraagd om u te identificeren voordat u de transactie afrondt (door te worden doorverwezen naar de website van uw bank, door een sms te ontvangen of door persoonlijke vragen te stellen, zoals geboortedatum, postcode, enz.)

Zoals op veel sites bieden we onze leden en klanten het gemak om hun bankgegevens versleuteld op te slaan voor toekomstige bestellingen. Deze informatie, die wordt verzameld en versleuteld, wordt opgeslagen door onze PCI-DSS-gecertificeerde bankpartner CIC. Deze standaard is een internationale beveiligingsstandaard die tot doel heeft de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van de kaarthouder te garanderen en zo de bescherming van kaart- en transactiegegevens te waarborgen.

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen conform de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 (zie Woordenlijst).

5. Nieuwsbrief en/of e-mailgegevens

We maken onderscheid tussen verschillende soorten e-mail:

5.1 Nieuwsbrieven op basis van gebeurtenissen :

Deze nieuwsbrieven worden u toegestuurd wanneer u zich registreert om u te informeren over onze aanbiedingen, speciale verkoopacties, enz.

U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen.

5.2 Opvolging, orderbevestiging en e-mails voor klantenrelaties

Om onze klanten tijdens het hele bestelproces (van voorbereiding tot levering) van dienst te kunnen zijn, wordt informatie beschikbaar gesteld in het gedeelte "mijn bestellingen" of in het gedeelte "mijn account".

Je ontvangt informatieve e-mails wanneer je bestelling is bevestigd, voorbereid en gevolgd.

Er kunnen e-mails worden uitgewisseld met de klantenservice in geval van incidenten bij de levering, wijzigingen in je afleveradres, retourzendingen, annuleringen van bestellingen, enz.

6. Ontvangers van uw gegevens

In de volgende gevallen kunnen we uw gegevens aan bepaalde onderaannemers, fabrikanten of partners doorgeven:

- Beheer van nieuwsbriefmailings;

- Beveiligen van betaalmethoden via bankorganisaties;

- Bepaalde afdeling van onze klantenservice ;

Al onze dienstverleners die uw gegevens ontvangen, verwerken deze volgens onze instructies en in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. Zij verbinden zich ertoe veiligheidsmaatregelen te treffen en de vertrouwelijkheid van de aan hen toevertrouwde gegevens te beschermen.

7. Cookies (zie Woordenlijst)

7.1 Doel van cookies ?

Er worden verschillende doeleinden aan cookies toegekend, waaronder :

- Functioneel (bleujour.com) - Analytisch (bleujour.com en Google analytics, etc.) - Reclame (derden)

7.2 Cookies op de website bleujour.com of op websites die er eventueel onder vallen

De cookies die naar de website bleujour.com worden gestuurd, en alle cookies die eraan kunnen worden toegevoegd, worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, afhankelijk van uw keuzes, die voortvloeien uit de parameters van uw browsersoftware:

- Produceer statistieken over navigatiemodi;

- Analyses uitvoeren en de navigatie op de verschillende pagina's van de site verfijnen;

- Begrijp het verkeer in verschillende stadia van de site: secties, pagina's, functionaliteiten, enz. en pas de ergonomie dienovereenkomstig aan;

- Om de presentatie van de Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw Terminal;

- Onthoud je verwachtingen en affiniteiten;

- Onze relatie met jou personaliseren.

U kunt op elk moment beslissen om cookies te deactiveren, maar we willen u erop wijzen dat u door het deactiveren van cookies op uw browser essentiële functies op onze site verliest, met name het beheren van uw winkelmandje en het personaliseren van onze nieuwsbrief.

7.3 Cookies uitgegeven door derden op de bleujour.com Site of door een derde partij die hiervoor in de plaats is getreden

Het gebruik en de uitzending van Cookies door derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. BLEU JOUR informeert u over het doel van de Cookies die het heeft

en de middelen die voor u beschikbaar zijn om keuzes te maken met betrekking tot deze Cookies.

Door het gebruik van applicaties van derden die geïntegreerd zijn in de bleujour.com Site, bijvoorbeeld sociale netwerk applicaties, kunnen bepaalde Cookies uitgegeven worden door andere entiteiten dan BLEU JOUR.

Bijvoorbeeld: Twitter, Facebook, enz. bieden collectieve waarderings- en deelfuncties in de vorm van "Vind ik leuk"- en "Deel"-knoppen, die op al deze platforms te vinden zijn.

Op deze manier kan een site van een derde partij je surfgedrag volgen en delen met meerdere bevriende gebruikers op het web, wanneer je een open sessie hebt op de terminal van je site van een derde partij, terwijl je op bleujour.com surft.

Houd er op dit punt rekening mee dat we geen verbinding hebben met de site(s) van derden en geen controle hebben over het gebruik van de verzamelde informatie.

Wij hebben geen controle over het proces dat wordt gebruikt door sociale netwerken om informatie te verzamelen met betrekking tot uw browsen op de website bleujour.com.

De uitgifte en het gebruik van Cookies door derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. BLEU JOUR informeert u over het doel van de Cookies waarvan zij op de hoogte is en over de middelen die u ter beschikking staan om keuzes te maken met betrekking tot deze Cookies.

Alle partnersites van bleujour.com verbinden zich ertoe de gegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens (Loi Informatique et Liberté) zoals gewijzigd door de wet van 6 augustus 2004 en het privacyhandvest dat beschikbaar is op de volgende adressen: - Banque CIC: https://www.cic.fr/sb/fr/banques/le-cic/aide/protection-des-donnees/index.html - Microsoft: http://www.microsoft.com/privacystatement/fr-fr/core/default.aspx - Google: https://www.google.fr/intl/fr/policies/ - Facebook: https://www.facebook.com/policy.php - Twitter: https://twitter.com/privacy

7.4 Uw browser instellen om cookies te accepteren of te weigeren

U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geaccepteerd of geweigerd voordat ze worden geïnstalleerd.

U kunt ook regelmatig cookies van uw computer verwijderen via uw browser.

Om te weten te komen hoe u uw cookies en gebruiksvoorkeuren kunt beheren, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen: Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en Firefox™: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies Opera™: http://www.opera.com/fr/privacy

8. Wijzigingen

BLEU JOUR Sarl kan de Privacy Policy te allen tijde wijzigen. In een dergelijk geval zal BLEU JOUR Sarl de nieuwe versie van de Privacy Policy op de Site plaatsen. U bent dus verantwoordelijk voor het regelmatig bezoeken van de Site om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

9. Jurisdictie en toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot het afsluiten, interpreteren of uitvoeren van het Vertrouwelijkheidsbeleid zijn onderworpen aan de Franse wet en vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het hof van beroep van TOULOUSE.

Mand
Terug naar boven